top of page

10 września 2023

Rozpoczęcie Roku

Rok harcerski się rozpoczął! W minioną niedzielę, cała rodzina harcerska ze wszystkich okolic Chicago zebrała się razem na Mszę świętą, zbiórki hufców i piknik w Busse Woods.

Podczas zbiórki Hufca Tatry było odczytanie rozkazów, mianowanie nowych funkcyjnych i uroczyste przejście zuchów i harcerek do nowych drużyn. Spotkanie było pełne uśmiechów i radości — mamy nadzieję że skrzaty, zuchy, harcerki i wędrowniczki będą miały wiele fajnych zajęć i przygód w tym roku! Czuwaj!

Zdjęcie z wydarzeń

bottom of page