top of page
harcerki-parada.jpg

O Nas

Cel harcerstwa

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju ma na celu wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego; przygotowanie młodzieży do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski oraz narodu osiedlenia opartej na ich umiłowaniu; utrzymanie więzi z narodem polskim i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski; wprowadzenie zasad ideologii harcerskiej do życia publicznego.

archive-harcerki-oboz-apel.jpg

Początki naszego hufca

Zalążkiem Hufca Harcerek w Chicago była 1. Drużyna Harcerek „Młody Las”, założona 6. stycznia 1951 roku. Pierwszą drużynową była hm. Janina Kuś, a rok później został zatwierdzony nowy Hufiec pod komendą hm. Pelagii Bazylewskiej. Dziś na terenie metropolii chicagowskiej w ramach Hufca „Tatry” działa 17 jednostek skrzatów, zuchów i harcerek.

Komenda hufca

temp-headshot.jpg

hm. Alexis Wagner

Hufcowa

temp-headshot.jpg

phm. Kasia Lizak

Referentka Ksztalcenia / Sekretarka Protokolowa

temp-headshot.jpg

hm. Diana Ciepiela

Referentka Harcerek / Zastepczyni Hufcowej

temp-headshot.jpg

phm. Kasia Chałko

Skarbniczka

temp-headshot.jpg

pwd. Oliwia Łakomy

Referentka Wedrowniczek

temp-headshot.jpg

phm. Ela Chrzanowska

Sklepikarka

temp-headshot.jpg

phm. Joanna Gadzała

Referentka Zuchow

temp-headshot.jpg

phm. Joanna Persak

Sekretarka Korespondencyjna

temp-headshot.jpg

pwd. Jadzia Bogdanowicz

Referentka Skrzatów

temp-headshot.jpg

phm. Aneta Ciepiela

Referentka ds. Internetowe

Szczeble pracy

skrzaty-grzybki_edited.jpg

Skrzaty

Skrzaty to najmłodsze dzieci w wieku 4-6 lat uczestniczące w ruchu harcerskim. Gromady skrzatowe są mieszane: chłopcy i dziewczynki.

wedrowniczki-przejscie.jpg

Wędrowniczki

Wędrowniczki to dziewczęta dorastające w wieku powyżej 15 lat, które już znają swoją wartość ale nadal poszukują swojego miejsca w społeczeństwie.

zuchy-kolonia.jpg

Zuchy

Zuchy to dziewczynki w wieku 7-11 lat zorganizowane w gromady zuchowe.

instruktorki-mentorka_edited.jpg

Instruktorki

Instruktorki pełnią określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniąc funkcje wychowawcze.

harcerki-ognisko_edited.jpg

Harcerki

Harcerki to dziewczęta w wieku 11-15 lat pracujące w drużynach harcerek.

bottom of page