top of page
378788137_10225934608413628_3579018429233785485_n (1).jpg

O Nas

Cel harcerstwa

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju ma na celu wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego; przygotowanie młodzieży do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski oraz narodu osiedlenia opartej na ich umiłowaniu; utrzymanie więzi z narodem polskim i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski; wprowadzenie zasad ideologii harcerskiej do życia publicznego.

archive-harcerki-oboz-apel.jpg

Początki naszego hufca

Zalążkiem Hufca Harcerek w Chicago była 1. Drużyna Harcerek „Młody Las”, założona 6. stycznia 1951 roku. Pierwszą drużynową była hm. Janina Kuś, a rok później został zatwierdzony nowy Hufiec pod komendą hm. Pelagii Bazylewskiej. Dziś na terenie metropolii chicagowskiej w ramach Hufca „Tatry” działa 17 jednostek skrzatów, zuchów i harcerek.

Komenda hufca

temp-headshot.jpg

Hufcowa

hm. Alexis Wagner

temp-headshot.jpg

Skarbniczka

phm. Kasia Chałko

temp-headshot.jpg

Referentka Harcerek / Zastepczyni Hufcowej

hm. Diana Ciepiela

temp-headshot.jpg

Sklepikarka

phm. Ela Chrzanowska

temp-headshot.jpg

Referentka Wedrowniczek

pwd. Paulina Kosińska

temp-headshot.jpg

Sekretarka Korespondencyjna

phm. Joanna Persak

temp-headshot.jpg

Referentka Zuchow

phm. Joanna Gadzała

temp-headshot.jpg

Referentka ds. Internetowe

phm. Aneta Ciepiela

temp-headshot.jpg

Referentka Skrzatów

pwd. Jadzia Bogdanowicz

temp-headshot.jpg

Referentka Ksztalcenia

phm. Kasia Lizak

temp-headshot.jpg

Sekretarka Protokolowa

phm. Beata Więcek

Szczeble pracy

skrzaty-grzybki_edited.jpg

Skrzaty

Skrzaty to najmłodsze dzieci w wieku 4-6 lat uczestniczące w ruchu harcerskim. Gromady skrzatowe są mieszane: chłopcy i dziewczynki.

wedrowniczki-przejscie.jpg

Wędrowniczki

Wędrowniczki to dziewczęta dorastające w wieku powyżej 15 lat, które już znają swoją wartość ale nadal poszukują swojego miejsca w społeczeństwie.

zuchy-kolonia.jpg

Zuchy

Zuchy to dziewczynki w wieku 7-11 lat zorganizowane w gromady zuchowe.

instruktorki-mentorka_edited.jpg

Instruktorki

Instruktorki pełnią określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniąc funkcje wychowawcze.

harcerki-ognisko_edited.jpg

Harcerki

Harcerki to dziewczęta w wieku 11-15 lat pracujące w drużynach harcerek.

bottom of page