top of page

18 września 2022

Rozpoczęcie Roku

18 września rozpoczęłyśmy rok harcerski pod słonecznym niebem. Wspólnie modliłyśmy się z całą rodzinę harcerską, a potem hufce przeprowadzili własne zbiórki.  Na zbiórce zostało odczytane pierwszy rozkaz roku, zostały mianowane nowe funkcyjni i instruktorki, i odbyło się uroczyste przejście zuchów do harcerek, i harcerek do wędrowniczek.  Nasze pierwsze spotkanie było pełne uśmiechów i radości.  Życzymy wszystkie skrzaty, zuchy, harcerki i wędrowniczki fajne i owocne zajęcie w tym roku!

Zdjęcie z wydarzeń

bottom of page