top of page

COVID-19

Zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Druhny, Druhowie, Młodzież Harcerska,

Rozpoczyna się rok harcerski i po przerwie regularnych zbiórek i utrudnieniach naszej pracy harcerskiej związanych z epidemią COVID-19 pragniemy wrócić do regularnych zbiórek. Podczas zbiórek obowiązywać będą nas następujące zasady bezpieczeństwa. Zasady te dotyczą wszystkich członków i uczestników form pracy harcerskiej tak samo, łącznie z funkcyjnymi i gronem instruktorskim.

  1. W zbiórce/spotkaniu/jakiejkolwiek pracy harcerskiej, jeśli jest ona dopuszczona do realizacji, uczestniczą osoby niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie bądź w izolacji ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

  2. Ponieważ praca harcerska może w każdej chwili być odwołana, rodzice są gotowi, o ile zajdzie taka potrzeba, odebrać dziecko z miejsca zbiórki.

  3. Młodzież harcerska uczestniczą w pracy harcerskiej po podpisaniu przez nich i przez ich rodziców/opiekunów niżej podanego oświadczenia świadomego ryzyka zakażenia i zasad bezpiecznego udziału w pracy harcerskiej.

  4. Wszystkie osoby pełnoletnie – członkowie ZHP jak i rodzice/opiekunowie niezrzeszeni przebywający na zbiórkach – przed uczestniczeniem/prowadzeniem działalności harcerskiej podpisują jednorazowo oświadczenie świadomego ryzyka zakażenia i zasad bezpiecznego udziału w pracy harcerskiej.

  5. Wszyscy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące oraz inne potrzebne środki ochrony osobistej (PPE) – w przypadku dzieci obowiązek ten spoczywa na rodzicach i opiekunach prawnych.

  6. Uczestnicy działań harcerskich przychodzą nie zbiórkę w pełni zdrowi (bez przeziębienia czy kataru ani żadnych innych objaw choroby, t.j. gorączka, suchy kaszel i ból gardła, duszności, zmęczenie i osłabienie, ból mięśni i stawów, ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty, utrata węchu i smaku).

  7. W razie gdy uczestnik działalności harcerski lub osoba zamieszkująca z uczestnikiem zachoruje na  koronawirusa COVID-19, zgłasza się zachorowanie funkcyjnemu/funkcyjnej danej jednostki harcerskiej. Po przebyciu kwarantanny i izolacji można wrócić na zbiórki po okresie 14 dni i/lub po otrzymaniu wyniku NEGATYWNEGO testu na obecność koronawirusa i zwolnienia z obowiązku dalszego  przebywania na kwarantannie.

Każdy uczestnik zbiórek oraz różnych innych form pracy harcerskiej oraz rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika rozumie i świadomie przyjmuje ryzyko związanego z zakażenia koronawirusem i będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19. Rozumiem, że choć ZHP podejmie się wszelkich starań, utrzymanie dystansu społecznego może nie zawsze być możliwe.


Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!

Ważne Linki
COVID Waiver dla Instruktorki

Każda instruktorka musi podpisać ten formularz jeśli będzie brała udział w zajęciach/imprezach harcerskich w tym roku.

Więcej informacji o Rok Harcerski 2021-22

Informacja o zbiórki

bottom of page